foto1
1
foto1
2
foto1
3
foto1
5
foto1
5

037 - 311181-2
nfc.nyk@nfc.mail.go.th
สกจ.นครนายก         จังหวัดนครนายก   ตั้งอยู่บนเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมโยงกับพื้นที่เศรษฐกิจหลักของประเทศรวมทั้งอยู่บนเส้นทางไปสู่ชายแดนไทย - กัมพูชา ซึ่งเป็นประตูเศรษฐกิจสู่อินโดจีนทางด้านตะวันออก เส้นทางการคมนาคมที่สำคัญของจังหวัด ดังนี้

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 (ถนนสุวรรณศร) แยกจากถนนพหลโยธินที่ตำบลหินกอง จังหวัดสระบุรี ผ่านอำเภอบ้านนา - เข้าจังหวัดนครนายก

– จังหวัดปราจีนบุรี ไปสิ้นสุดที่ชายแดนไทย-กัมพูชา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305 จากรังสิต-จังหวัดนครนายก

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3222 จากอำเภอบ้านนา – อำเภอแก่งคอย - จังหวัดสระบุรี

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3076 สายนครนายก-บ้านสร้าง - จังหวัดปราจีนบุรี

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3541 เข้าอำเภอองครักษ์ – อำเภอบางน้ำเปรี้ยว – จังหวัดฉะเชิงเทรา การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ก่อสร้างทางรถไฟ สายแก่งคอย - คลองสิบเก้าเชื่อมระหว่างภาคเหนือ / ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปสู่พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกเพื่อรับส่งสินค้า โดยผ่านจังหวัดนครนายกในเขตอำเภอบ้านนาและอำเภอองครักษ์

 

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว

          ขับรถไปเที่ยวนครนายกจาก กทม. ง่ายนิดเดียว เส้นทางนิยมใช้มากที่สุดและสะดวกที่สุดคือสายคลอง หรือทางหลวงหมายเลข 305 รังสิต-นครนายก นอกจากถนนพหลโยธินไปเลี้ยวเข้าถนนรังสิต-นครนายก  ที่บริเวณห้างฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จังหวัดปทุมธานี ยังสามารถใช้ทางหลวงหมายเลข 9 หรือถนนกาญจนาภิเษก ฝั่งมุ่งหน้าไปยังบางปะอิน โดยจะมีทางออกสู่ถนนรังสิต-นครนายก บริเวณคลอง 4 จากนั้นไปตามทางผ่านอำเภอองครักษ์ จนถึงอำเภอเมืองนครนายก        

   ≥รถโดยสารประจำทาง

          มีรถทัวร์ออกจากกรุงเทพ ที่สถานีขนส่งหมอชิต ผ่านจังหวัดนครนายก ด้วยเส้นทาง กรุงเทพฯ – องครักษ์ – อรัญประเทศ ทุกวันตั้งแต่เช้าถึงเย็นวันละหลายเที่ยว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บขส. 0-2872-1777  หรือ Call Center 1490 แอร์อรัญพัฒนา Tel. 0-2512-3755

   ≥รถตู้ประจำทาง

          แสนสะดวกและรวดเร็วด้วยวินรถตู้มากมายในย่านรังสิต ไปจังหวัดนครนายกมีเส้นทาง กรุงเทพ –องครักษ์ – นครนายก – เขื่อนขุนด่านปราการชล – น้ำตกนางรองCopyright © 2021 Copyright สภาเกษตรกรจังหวัดนครนายก Rights Reserved.