foto1
1
foto1
2
foto1
3
foto1
5
foto1
5

037 - 311181-2
nfc.nyk@nfc.mail.go.th
สกจ.นครนายก สภาเกษตรกรจังหวัดนครนายกจัดการประชุมคณะผู้ปฏิบัติงาน 40 ตำบล เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานปี2561และการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ในตำบลใหม่(บ้านพร้าว,ดอนยอ,ชุมพล,หนองแสง)โดยได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นางสาวปาณี นาคะนาท ในการร่วมพูดคุยและนำเสนอแนวทางขับเคลื่อนภาคการเกษตรของจังหวัดนครนายกCopyright © 2021 Copyright สภาเกษตรกรจังหวัดนครนายก Rights Reserved.