foto1
1
foto1
2
foto1
3
foto1
5
foto1
5

037 - 311181-2
nfc.nyk@nfc.mail.go.th
สกจ.นครนายก


แสดง # 
ชื่อ
ปลาส้มบ้านเปล จังหวัดนราธิวาส
ปลานิลน้ำไหลเบตง จังหวัดยะลา
น้ำลองกองยะลาต้องลอง จังหวัดยะลา
เครื่องแกงตายาย ของดีคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
ลูกหยีคุณแต๋ว จังหวัดสงชลา
มัลเบอร์รี่ไวน์ ของดีไร่ร่มบุญ จังหวัดสงชลา
ไข่เค็มอัญชัญ จังหวัดสตูล
กลุ่มแม่บ้านร่องแก้ว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า จังหวัดเชียงราย
สินค้าเกษตรแปรรูป จังหวัดเพชรบุรี
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์บัวกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา
วิสาหกิจชุมชนปลูกและแปรรูปว่านหางจระเข้ จังหวัดบุรีรัมย์
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปยางพารา จังหวัดบุรีรัมย์
ขนุนแปรรูป จังหวัดชลบุรี
เสื่อกก จังหวัดจันทบุรี
สินค้าจากกลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านจะรัง จังหวัดปัตตานี
ผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้ง จังหวัดกระบี่
มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง จังหวัดกำแพงเพชร
น้ำดอกมะพร้าวน้ำหอม จังหวัดกาญจนบุรี
สินค้าเกษตรอินทรีย์ จังหวัดลพบุรี
ข้าวอินทรีย์สุขโข๋ และผลิตภัณฑ์จักรสานบ้านน้ำพุ จังหวัดสุโขทัย
ผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจการเกษตรผสมผสานบ้านไทรงาม จังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์จากลูกหม่อน จังหวัดน่าน
วิสาหกิจกะปิผงระนอง จังหวัดระนอง
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน แปรรูปสมุนไพรสตรีบ้านระกาใต้ น้ำพริกปลาร้าปรุงสุก แม่วัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์
กล้วยพรจากแม่ จังหวัดอุตรดิตถ์
สินค้าเกษตรหลากหลายจังหวัดฉะเชิงเทรา
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อช่องเขต จังหวัดปัตตานี
กลุ่มปลูกผักปลอดภัยบ้านบือแนละที จังหวัดปัตตานี
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมะม่วงหิมพานต์และผลผลิตทางการเกษตรบ้านหัวทุ่ง จังหวัดอุตรดิตถ์Copyright © 2021 Copyright สภาเกษตรกรจังหวัดนครนายก Rights Reserved.