foto1
1
foto1
2
foto1
3
foto1
5
foto1
5

037 - 311181-2
nfc.nyk@nfc.mail.go.th
สกจ.นครนายก           

วันที่ 8 กุมภาพันธ์  2560 นายชลิต ทองมณี ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครนายกได้เข้าพบพลเอกดนัย มีชูเวท ประธานคณะกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาเกษตรกรรมเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยมุ่งเน้นระบบ "เกษตรครบวงจร สหกรณ์เข้มแข็ง"

 

 

วันที่ 7 ก.พ.2561 ที่ผ่านมา ... นายชลิต ทองมณี ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครนายกได้เข้าร่วมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่สู่การปฎิบัติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน

 

 

 

 

 Copyright © 2021 Copyright สภาเกษตรกรจังหวัดนครนายก Rights Reserved.